Duurzaam tuinieren

Tuinieren biedt bij uitstek een kans om duurzaamheid in praktijk te brengen. Duurzaam gaat over een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Onze manier van leven met het huidige hoge welvaartspeil heeft heel veel andere levensvormen weggedrukt. Klimaatverandering en biodiversiteit vragen op wereldschaal aandacht.

Bosma Tuin en Landschap uit Enschede geeft op kleine schaal invulling aan duurzaamheid door de natuur deel te laten zijn in het tuinontwerp en uw tuin milieubewust in te richten.

Duurzaam genieten

Met een goed plan ontwerpen wij een duurzame tuin waarin elk seizoen iets te beleven is. Bomen, struiken en bloeiende planten groeien in wisselwerking met de bodem. Ze onttrekken iets aan de bodem en geven wat terug. Door planten te kiezen die passen bij de natuurlijke eigenschappen van uw tuin, werkt u mee aan het handhaven van de biodiversiteit en spaart u het milieu.

Bij gebruik van materialen zoekt Bosma Tuin en Landschap naar mogelijk hergebruik van oude materialen en naar de herkomst van producten. Veel materialen komen van ver en dat richt milieuschade aan door de winning en het transport over grote afstand. Of, als het om hout gaat, door de behandeling met chemicaliën of grootschalige ontbossing. Er zijn alternatieven die minstens zoveel belevingswaarde hebben en veel minder belastend zijn voor natuur en milieu.